Se listen! Carl August (20) og ti andre talenter deler 600.000 kroner

For fjerde gang vil Sparebank1 Ringerike Hadeland – i samarbeid med tre sparebankstiftelser løfte fram lokale talenter i form av stipendkroner.