Pengedryss for lokale kulturminner: Disse delte 332.000 kroner

Fire lokale prosjekter delte 332.000 kroner fra Kulturminnefondet. Blant mottakerne finner vi Hardraade Vikingskipforening, som er i full gang med å bygge et vaskekte vikingskip i Tyrifjorden.