8. mars snakker Helene Uri om jenter som har baller og gutter som løper som jenter

Likestilling mellom menn og kvinner har lenge vært en fanesak for 8. mars-arrangører og kvinnesaksforkjempere. Forfatter og språkforsker Helene Uri presenterer likestilling og misspass på sin egen måte.