Det er MOROP, den europeiske organisasjonen for venner av små og store tog, som skal avholde sin årlige kongress, den 52. i rekken. Og de kommer ikke for å leke, om noen skulle tro det.

Viktige drøftinger

De største modelljernbanefabrikkene i Europa sysselsetter opptil et par hundre mennesker og det er av vesentlig betydning for disse å ha et godt samarbeid med organisasjonen som i realiteten utgjør en stor del av kundene til de kostbare produktene. Derfor er blant annet vedtakene som skal skje i Hønefoss av betydning.

– Det handler om tekniske løsninger i forhold til å få fabrikkene til å enes om standardiserte løsninger, forteller Kaare Fleten og Ove Rodan. Den pensjonerte kommunerevisoren er primus motor i Randsfjordbanen modelljernbaneklubb. Rodan er tilknyttet Kløfta modelljernbaneklubb på Romerike.

– En av de store sakene som skal opp i år er akslingen på vognene, og det dreier seg om hvordan togene skal kjøre i kurvene, forteller Fleten.

Til Hønefoss kommer blant annet to representanter fra fabrikken Tillig i Dresden som har 180 ansatte.

– Vi forhandler blant annet med å fabrikkene for å få til standardløsninger for akslinger på vogner og koplinger for å kunne kjøre forskjellige merker på de samme skinnene, forteller Kaare Fleten og Ove Rodan.

Ordføreren åpner

22 av de 48 gjestene er delegater som møter i teknisk komite. Disse møtes i helgen, og mandag ettermiddag er det offisiell åpningen av kongressen. Det finner sted i Bryggerikjelleren på Ringerike Hotell, ved ordfører Kolbjørn Kværum, forteller Fleten som har arbeidet tre dager i uken med forberedelsen av det kommende arrangementet.

I løpet av de fire dagene selve kongressen pågår skal deltakerne besøke Randsfjordbanen modelljernbaneklubb, Drammen modelljernbaneklubb, Kløfta modelljernbaneklubb og Christian modelljernbaneselskab. Også tog i fullskala får besøk. Både Norges lengste museumsbane, Krøderbanen, og Lommedalen blir besøkt.

I forbindelse med alle MOROP-kongresser er det kulturelle innslag, og i år blir det vikingtiden som får fokus ved siden av jernbanen. Det blir vikingmiddag på Ringerike hotell, og det blir blant annet besøk på Vikingskipsmuseet i Oslo.

– Vi har noen få ledige plasser på disse utfluktene. Hvis noen er interessert i å være med, må de gjerne ta kontakt med meg, sier Fleten.

Det blir lagt vekt på å tilby gjestene tradisjonell norsk mat hele uken.

– Festmiddagen fredag blir det servert elgstek, tyttebær, ringerikserter og multekrem, og jeg har plukket multene, smiler Fleten.

– Hvorfor ble det akkurat i Hønefoss i år?

– Det har sammenheng med at jeg var fra Hønefoss. Og byen har jo vært et jernbaneknutepunkt, påpeker Fleten.