«Skal Ringerikes Blad slutte å skrive om kultur?» | Mette Eriksen

Kulturdekningen i mange av landets aviser er i endring, også i Ringerikes Blad. Redaksjonene er blitt mindre. Sakene er blitt færre. Så hvor går vi herfra?