- Vi har den siste tiden sett mange eksempler på avmagrede, syke og skadede katter. Noen av dem har vi klart å redde, andre ikke, sier hun.

- Kattene trenger mat, sier hun, og noen må ta ansvar.

Når det gjelder mattilsynets andre råd om godt kattehold, er hun enig. Spesielt i at alle katteiere må ta ansvar for å ID-merke katten med mikrochip. Det er trygt for katten. Man finner lettere navn og telefonnummer til eieren når katten er merket.

Det er også viktig å kastrere og sterilisere katten. Det hindrer fødsler og demper utferdstrang. Kattene blir også mye roligere.

Her er flere råd om godt kattehold:

Katter er ikke et leketøy som man skaffer seg for en kortere periode.

Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt, må du være beredt til å ta ansvaret like lenge. Dersom du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Katten er avhengig av deg så lenge den lever.

Det er, ifølge mattilsynet, viktig at mennesker ikke legger til rette for at katter kan formere seg uhemmet uten at noen tar ansvaret for dem. Herunder at man fjerner matrester og søppel som kan gi næring til smågnagere eller kattene selv og skape store problemer i lokalmiljøet.