Selv om "Den tapte våren" er en dramatisk spenningsfortelling, hviler den tungt på virkelige hendelser som skjedde under beleiringen av Narvik i 1940.

Beleiringen i Narvik sees på mange måter som et glemt kapittel i norsk krigshistorie, og er en frittstående oppfølger til forfatterens bokdebut "Seks dager i april", som ble utgitt i 2015. Hver bok er avsluttende og kan leses hver for seg, men alt i alt er det planlagt tre bøker i serien. Den neste boken planlegges utgitt høsten 2017.

I denne romanen følger vi den tyske soldaten Heinrich, sykepleierstudenten Elise, og bondekona Elisabeth. Handlingen varer fra krigsutbruddet og fram til den norske kapitulasjonen 8. juni. Handlingen beskriver en tid hvor egne valg kan bety forskjellen på liv og død,

hvor krigshandlinger og flukt er en del av hverdagen.

Da krigen brøt ut hadde begge stormaktene Hitler og Churchill lyst på malmreservene som Narvik hadde tilgang på, og et blodig slag var dermed ikke til å unngå. 

Selv om beleiringen ikke varte lenger enn to måneder, var ødeleggelsene enorme.

"Da Narvik som den første tyskokkuperte byen ble frigjort 28. mai 1940, var under tusen av byens ti tusen innbyggere tilbake og nesten 800 hus brent ned. Kaianlegg og jernbane var ødelagt, og havnen og fjorden var en skipskirkegård for nesten femti krigsskip og handelsfartøy. Mellom fem og ti tusen soldater og sivile mistet livet i de mest brutale og omfattende krigshandlingene som har skjedd i Norge", står der å lese i en pressemelding fra forlaget.

Stein Arne Nistad bor i dag i Oslo, men er født på Heggen i Ringerike kommune.