Per-Erik gir ut tekstsamling: – Jeg måtte få tre-fire damer til å lese over, for å sjekke at de ikke ble støtt

Per-Erik Berge (68) er pensjonert lærer og journalist. Men som forfatter lar han ikke leserne sine i stikken.