Fredag 9. september inviterte Dovre kommune til avduking av Hønefosskunstneren Per Inge Bjørlos skulptur "Mental genbank", på Hjerkinn, Dovrefjell. Verket er plassert på en høyde mellom E6 og jernbanen.

Skulpturen er en del av prosjektet Skulpturstopp Norge. I prosjektet inviteres anerkjente kunstnere til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune, og de får selv være med å bestemme hvor verket skal plasseres. Verket blir dermed også stedsspesifisert, tilpasset naturen (eller annet), rundt.

Bjørlo var selv med å bestemme hvor verket skulle plasseres.

For han handler kunsten om spørsmålene rundt det å være menneske.

- Skulpturen Mental genbank kan sees som et bilde på noe dypt menneskelig: det indre rommet vi alle bærer på, står det å lese på Skulpturstopp på Facebook.

Per Inge Bjørlo som opprinnelig har sine røtter i Ålesund, er i dag regnet for å være en av Norges største nålevende kunstnere.

For de besøkende er dette en mulighet til å forene to opplevelser som beriker og berører; kunst og natur, i et vakkert samspill. Skulpturstopp er initiert og drevet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet med prosjektet er å få skulpturer av høy internasjonal kvalitet til Østlandet. Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bringe kunsten ut til folket for å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst, kan vi lese på Skulpturstopp.no

Her finner du skulpturene:

Dovre: Per Inge Bjørlo

Vågå: Dan Graham

Sør-Fron: Gitte Dæhlin

Lillehammer: Antony Gormley

Gjøvik: Richard Deacon

Østre Toten: Sverre Wyller

Gran: Rachel Whiteread

Oslo: Marianne Heske