Dit kommer kunstneren Bjørnulf Dyrudfor å holde workshop for dem som ønsker å perfeksjonere seg i malekunsten. Han har tidligere stilt ut her, og også holdt workshops med stor oppslutning. Nå er altså sjansen der igjen.

Kurset, som går over noen timer lørdag, gir en enkel innføring i det å bygge opp abstrakte bilder slik at de får en lesbar karakter. Ikke bare en dekorativ virkning, men et billedlig språk. Derfor bruker Dyrud elementer fra klassisk bildeoppbygning og gir deltakerne mulighet til å leke fram hele prosessen.

– Vi ønsker å gi deltakerne en mulighet til å bli kjent med de metodene kunstnerne bruker i sitt kreativt skapende arbeide, sier Elenor Martinsen på ArtCenteret.

For å delta, gjelder først til mølla-prinsippet.

Bjørnulf Dyrud, som bor og arbeider på Ottestad ved Hamar har arbeidet i fire år som scenekunstner og musiker og Sveits og vært profesjonell billedkunstner siden 1997.

LES OGSÅ: