Høsten 2012 presenterte styringsgruppa i Nasjonalt glassmuseum de første tegningene av et potensielt glassmuseum på Jevnaker. Da håpet de på oppstart i 2014.

Som mange vil huske var Hadeland glassverk allerede før tegningene om museum i Verkevika kom, slett ikke positive til et slikt museum. Daværende direktør Svein Gulbrandsen fryktet det kunne velte hele glassverket.

I juni 2013 gjorde imidlertid glassverket helomvending. De stilte seg positive til glassmuseum – mot at det lokaliseres hos HG. – Dette er en gledens dag, sa ordfører Hilde Brørby Fivelsdal.

Dermed var et viktig hinder unnagjort. En rapport skulle utarbeides og presenteres i begynnelsen av 2014.

Siden har det vært stille. Til nå.

Nasjonalt glassmuseum er hovedtema på møtet med Giske. Den tidligere kulturministeren er i dag leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Giske, som også var på HG i juli 2013, vil få se på glass-samlingen og det historiske arkivet til glassverket.

HG-direktør Kari S. Roll-Matthiesen tar imot Ap-delegasjonen bestående av Giske, hans rådgiver Bård Flaarønning, stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, Jevnaker-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, ordførerkandidat Lars Magnussen og varaordførerkandidat Trine Lise Olsson.