Fra første øvelse etter nyttår og fram til søndag 19. mars har mange av korpsene på Ringerike hatt et samarbeidsprosjekt. Veien og Helgerud, Ullerål, Hønefoss, Vang, Sokna og Eikli sine skolekorps har vært med.

Det har vært øvelser på kultursenteret hver mandag, for både drill, hovedkorps, juniorer og aspiranter. Søndag ble dette prosjektet avsluttet med en flott konsert hvor alle viste hva de hadde øvd på i løpet av denne tiden.

Fra hovedkorpset fikk vi høre blant annet filmmusikk, som Mission Impossible og Disney on Parade. De spilte også Just a Closer Walk with thee, som ga tilhørerne assosiasjoner til en begravelse i New Orleans, i tillegg til mange både kjente og ukjente stykker.

Og selvfølgelig ble det spilt noen marsjer, slik at drillen, under ledelse av Camilla Stolp Nordby, fikk vist seg fram.

Fire dirigenter

Hovedkorpset har hatt fire dirigenter som har byttet på å lede korpset. Trond Lunde (Veien og Helgerud), Tor Eid (Vang / Sokna), Ragne Marthe Gravdahl (Eikli) og Hilde Merethe Hartz (Ullerål / Hønefoss).

De to sistnevnte har også ledet juniorkorpset, som bant annet spilte Tante Monica og fikk alle i den nesten fullsatte salen til å danse med. Vi fikk også høre ett fint selvkomponert solostykke av fløytisten Andjela Zec.

Aspirantene ble ledet av Kristian S. Kristiansen og Eli Ruud. Noen av disse begynte etter jul, og har altså ikke spilt veldig lenge. Men de var kjempeflinke. Har hatt fokus på det å lytte til hverandre, og det hørte vi da de viste at de kunne spille forskjellige stemmer samtidig.

Korpsene er i live

Dette var en flott konsert som viser at korpsene på Ringerike i høyeste grad er i live! Vi så også at det er mange potensielt gode musikanter i startgropa.

Det å spille sammen med flere over såpass lang tid, gir et ekstra puff til alle medlemmer, nye utfordringer og nye bekjentskaper.

Nå skal alle tilbake til sine respektive skoler og starte oppkjøring mot utesesongen, men det kan nok hende vi møtes igjen i ett lignende prosjekt.