Gå til sidens hovedinnhold

Det brenner et blått lys for musikklinja

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesrådmannen i Buskerud levner ikke noe håp for fortsatt musikklinje i Ringerike. Han vil ha linja nedlagt og konvertert til Studiespesialisering.

Bare Gol (men med halvert tilbud) og Drammen får beholde linjevalget Musikk, dans og drama hvis politikerne støtter forslaget. Fylkesmannen mener nemlig at det er fullt mulig å tilby programfag fra Musikk, dans og drama, idrettsfag, Medier og kommunikasjon, samt Kunst, design og arkitektur innenfor ordinær studiespesialisering.

Faglærereog rektorer ved Ringerike videregående, og også Kongsberg og Gol, har advart sterkt mot dette, da de mener at det vil gå ut over både tilbud og lærerkompetanse.

I framlegget om langsiktig skolestruktur hevder fylkesrådmannen at det er et mål å opprettholde slike utdanningnsmuligheter der økonomien tillater det, men at det i noen tilfeller må prioriteres å opprettholde en god bredde på Studiespesialisering. Dette mener han er nødvendig for å gi elevene tilfredsstillende valgmuligheter i programfag, noe som blir vanskelig hvis ressursene spres på mange studieforberedende utdanningsprogram.

Kostbart å drive

– Det er langt mer kostbart å drive linjer som Musikk, dans og drama enn ordinær studiespesialiserende utdanning, sier rådmannen.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget til langsiktig strategi har dermed fått rådmannens støtte til sine betraktninger, og ikke tatt hensyn til mange røster i en høringsprosess som fraråder nedleggelse av linjene. Det har vært enighet i arbeidsgruppa om hovedtrekkene i strategien og om behovet for å tilpasse tilbudet til den økonomiske rammen som er tilgjengelig.

Videre behandling

– Utdanningsforbundets og LOs representanter mener at forslaget om å samle Musikk, dans og drama på et sted i fylket ikke kan støttes, uten at de har fremmet alternativt forslag til reduksjoner, heter det i utredningen.

Forslaget skal opp i Yrkesopplæringsnemnda 7. november, videre til Hovedutvalget for utdanningssektoren 9. november, til Fylkesutvalget 15. november, til Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 30. november og til sluttbehandling i Fylkestinget 14. desember.

Les mer her:


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.