De siste årene er kirken løsrevet fra staten, prestenes boplikt er opphevet, og kirkens interne organisering utarbeides på nytt. Kommunereform, økende sekularisering og økende flerkulturell utforming av samfunnet. Hva skjer med kirkens sjel i alt dette?

Nå inviteres du til å reflektere rundt emnet når prost Kristin Moen Saxegaard ønsker alle interesserte velkommen til Hønefoss nye kirke søndag. Hun er spesielt interessert i temaet rundt kirkens rolle i et moderne samfunn.

– Hva er viktig i dag, hva tror vi på i dag? Hvorfor er kirken delt i en del spørsmål? Er det kirkens oppgave å ta vare på «norske verdier», eller å utfordre innbyggerne i verdens rikeste land? Og hvor mye kan vi være uenige om og likevel være en kirke, spør Saxegaard.

Videre vil hun også ta opp litt om de organisatoriske endringene etter kirkeforliket, og de interne strukturelle endringene kirken står i nå.

– Jeg vil også vise til studier som er gjort om oppslutning til kirken, gjennom dåpstall, gudstjenesteoppslutning, og oppslutning rundt andre arrangement, sier Saxegaard.

LES OGSÅ:

Ringerike Kirkeakademi, program våren 2018

Kristin Moen Saxegaard:

Den norske kirke i endring

Søndag 18. februar

Hønefoss Kirke

I samarbeid med Hønefoss menighet

 

Trond Bakkevig:

Dagbøker fra Jerusalem

Søndag 4. mars

Ringerike Comfort Hotell

 

Årsmøte

Ringerike Kirkeakademi

Hønefoss Kirke