Gå til sidens hovedinnhold

Bjørn Geirr Harsson fikk kulturprisen

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag kveld ble Bjørn Geirr Harsson tildelt Hole kommunes kulturpris for 2017.

Kulturprisen skal honorere verdifullt kulturelt arbeid og stimulere til økt kulturell innsats i bygda.

– Bjørn Geirr Harsson bruker svært mye av sin tid til frivillig arbeid, både som leder av Hole Historielag, som pådriver av lagets virksomheter, og til prosjekter til glede for fellesskapet, skriver Hole kommune.

I nominasjonen fra medlemmer i Hole historielag heter det at Bjørn Geirrs utrettelige engasjement og dyktig planlegging, gjør at gode ideer blir realisert.

Diplomet han fikk er tegnet av Øyvind Tingleff, og Harsson får også 2.000 kroner.

Margith Harsson ble erklært inhabil i priskomiteens behandling av nominerte kandidater. Dermed besto priskomiteen av Kenneth Sørum Bekkemoen og Anne Lise Søvde.

Hole kommune nevner følgende nylige resultater av Harssons arbeid:

Les også

Grethe ble årets frivillig i Hole

 

Videre har kommunen laget følgende oppsummering av Bjørn Geirr Harssons arbeid i Hole:

1978 – 1984

Medlem i styret i Røyse Vel. Var formann 1980–84. Arbeidet spesielt med Røyseparken der de lagde tennisbane og hinderløype.

1983 – 1985

Leder av Røyse skolekorps.

Lokalpolitiker          

Var med i Hole kommunestyre 1988–1999 og i Formannskapet 1992–1999.

Spesielle oppgaver:

Tok initiativ til etablering av navneutvalg, og var leder i navneutvalget 1998–2011.

Tok initiativ til oppretting av eget adressekart for Hole kommune med den følge at alle veier fikk navn. Holes adressekart ble i 2000 kåret til årets beste «By- og tettstedskart».

Var i årene 1999 – 2003 leder av Hole Høyre.

1988 – 2017

Styremedlem i Hjemmestyrke-museets Venneforening, og leder av foreningen 2000–2010.

2005 – 2009

Redaktør for Heftet Ringerike. Har hatt flere artikler på trykk i Heftet om lokalhistoriske forhold, særlig om vikingkongene som er representert i Holes kommunevåpen: Sigurd Syr, Olav den hellige og Harald Hardråde. Den siste, Halvdan Svarte, får sin artikkel i Heftet 2018.

2000 – 2010

Styremedlem i stiftelsen Ringerikes Museum.

Leder av Hole historielag siden 2013.

Har jevnlig vært med på dugnader arrangert av historielaget, helt siden 2004 da hovedbygningen på Søndre Fjell ble revet ned og flyttet til Sundvollstranda og innviet i mai 2013. Utallige fredager har i disse årene vært «dugnadsdager» sammen med andre medlemmer i historielaget.

Diverse:

Boka Middelalderbrev fra Ringerike 1263–1570 kom ut i 2009. Den ble utgitt av Ringerike Slektshistorielag med Bjørn Geirr som prosjektleder.

Prosjekter som er under arbeid:

Enklere tilgang for allmennheten til Halvdanshaugen på Stein. Det er nødvendig med trygg avkjøring fra E16, parkeringsplass og gangveier.

Fjerning av kraftlinjer og master som i dag går gjennom og skjemmer Krokkleiva, enten ved at de flyttes eller graves ned i jorda.

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.