Styringsgruppa for Nasjonalt glassmuseum og styret i Hadeland Glassverk går sammen om en intensjonsavtale.

Tanken er å etablere NG på HGs område. Omkring 4000 kvadratmeter eksisterende bygningsareal kan bli stilt til disposisjon med en langsiktig leieavtale.

Var negative

HG har tidligere vært svært motvillige til å være med på utviklingen av et slikt museum.

- Vi vil ikke puttes i en monter, fordi vi er ikke et museum. Vi er en levende industribedrift, har drifts- og markedsdirektør Kari S. Roll-Matthiesen tidligere sagt til Ringerikes Blad.

Nå er det klart at turistmagneten likevel vil være med.

Partene ønsker å utvikle et tilbud omkring glass og glassets historie, i hele Norge og Jevnaker spesielt, med utgangspunkt i Hadeland Glassverks historie. Både NG og HG mener det er naturlig at et slikt tilbud og senter for glass skal høre hjemme på Jevnaker, skriver partene i en pressemelding fredag morgen.

Knyttes til Randsfjordmuseene

Nasjonalt glassmuseum er en foreløpig arbeidstittel for prosjektet, mens det endelige navnet blir avklart senere.

NG knyttes til et konsolidert museum, det vil si Randsfjordmuseene AS. NG skal tilfredsstille museumsfaglige krav som kvalifiserer til finansiering fra stat, fylke og kommune. Det skal satses profesjonelt på markedsføring og spennende opplevelser for publikum.

Planlegging

Til høsten er det lagt opp til fire arbeidsmøter. I arbeidsmøtene vil det bli jobbet med temaer som innhold og konsept, omdømme og attraksjonskraft, forretningsmodeller og økonomi.

Prosjektleder er Oskar Wiklund fra Lillehammer Kunnskapspark.