Munch på ringerike: Thomas Klevjer lager perment utstilling med Edvard Munchs skisser og akvareller.

I Edvard Munchs skisse-spor på Ringerike

Unge Edvard Munchs ringerikske skisser skal bli permanent utstilling hos Thomas Klevjer på Helgelandsmoen.
Publisert