Prosjektet startet på 1800-tallet: – Nå er det endelig i havn

– En nasjonal kulturskatt, mener Bjørn Geirr Harsson i Hole historielag. Og sikter til at Jørgen Moes prosjekt som startet på 1800-tallet, endelig er i havn.