Det handler om Kunst Rett Vest, vestregionens store kunstutstillingen på tvers av kommune- og fylkesgrenser, hjemme hos kunstnerne selv. Og en storslått felles kunstutstilling på Fossekleiva Kultursenter og Berger Museum på grensen mellom Sande og Svelvik.

Den vises fra 11. til 21. september, samtidig som kunstnere i 16 kommuner åpner dørene til sine atelierer.

Den gylne sokk

Kunstprosjektet «1001 Sokk - la sokken din bli kunst» går ut på innsamling av sokker i hele regionen som Margrethe Loe Eide, en av regionens mest spennende kunstnere, skal lage et kunstverk av.

Nå er det satt ut papirsekker med Kunst Rett Vest-logo i hele regionen på steder folk møtes. Her kan du bidra til et kunstverk man antakelig aldri har sett maken til.

Den institusjonen, arbeidsplassen eller stedet som utmerker seg med å samle inn flest sokker, vil få gratis bussekskursjon med omvisning på Fossekleiva under Kunst rett vest.

Videre skal den gylne sokk overrekkes til ordføreren i den kommunen som samler inn flest sokker per innbygger.

Gjenbruk

Det er Øyvind Norstrøm i Jevnaker, Håvar Austgard i Hole og May Waagbø i Ringerike som har fått ansvaret for innsamlingen her.

Formålet er ikke bare å få til et spennende kunstverk der gjenbruk er hovedideen. Men også å engasjere de drøyt 400.000 innbyggerne i Vestregionen til å se og oppleve den kunsten som presenteres i deres egen region.

- Vi håper å skape delaktighet, glede og nysgjerrighet, sier prosjektleder Lena Hansson i Kunst Rett Vest.

Her kan du levere sokker

Kunst Rett Vest ønsker hjelp fra publikum til å samle inn sokker til et kunstverk som skal presenteres i september.

I Hole kan du levere sokker i sekker som står i Herredshuset, Ringeriksbadet, Kulturskolen, biblioteket, frivilligsentralen, Vik formingsbarnehage, Hole bo- og rehab., Sollihøgda og Sundvollen barnehage.

I Jevnaker står sekkene i barnehagene. Det er også plassert sekker flere steder i Ringerike kommune.

Ni fra ringeriksregionen

I år er ni kunstere fra ringeriksregionen antatt av juryen.

Disse er Torunn Ragutzki, Ola Jonsrud, Tove Hirth og Marianne Broch fra Hole, Kjetil Aschim, Børge Brekke, Morten Strømsodd og Nelly Aasberg fra Ringerike og Georg Riad Krohn fra Jevnaker.

Alle kunstnerne kommer til å ha åpne atelierer og vise fram sin kunst under arrangementene i september, samtidig som de også deltar med ett kunstverk hver på den store kollektivutstillingen på Fossekleiva Kultursenter og Berger Museum.

Kunst rett vest mottok i år 176 søknader. Juryen har antatt 107 kunstnere. Av disse deltar 22 kunstnere for første gang.

Fellesutstillingen for Kunst rett vest 2014 blir i det vakre gamle industriområdet Berger, på grensen mellom kommunene Sande og Svelvik. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er i ferd med å rustes opp. Det blir relansering i forbindelse med Kunst rett vests åpning den 11. september 2014.

13.-14. og 20.-21. september åpner kunstnerne sine atelierer og verksteder. Her kan publikum se hvor og hvordan kunstnerne jobber, få forklart prosessen bak et kunstverk og kanskje gjøre et kunst-kupp direkte fra atelieret.

Kunst rett vest er Vestregionens største satsning innen kultur.