Fem lokale er blant 84 utvalgte kunstnerne som i år deltar i Kunst Rett Vest.

Det er Børge Brekke, Nelly Aasberg og Morten Strømsodd fra Ringerike, Marianne Broch fra Hole og Agita Egelandsdal fra Jevnaker.

Festutstilling

Juryen i Kunst Rett Vest har i år vurdert 183 søknader.

Den 9. oktober åpner fellesutstillingen i Galleri Trafo i Asker. Den er åpen alle dager til 21. oktober. Der får hver kunstner delta med ett verk hver.

I tillegg til å delta på fellesutstillingen, vil de fem lokale deltakerne ta imot publikum i sine atelierer den 13.–14. og 20.–21. oktober.

Årets lokale bidrag

  • «Gammel vedovn» er tittel på oljemaleriet til Morten Strømsodd, som de siste fire årene har jobbet med interiør og rom som motiv, sterkt inspirert av Villhelm Hammershøi.
  • Marianne Broch bidrar med skulpturen «Da vinden stilnet», som er laget av furugreiner. Kunstneren bor i Krokkleiva og jobber både figurativt og nonfigurativt. En sterk inspirasjonskilde er sårbarheten i naturen.
  • Nelly Aasberg bor i Ådal og bidrar med et maleri i akryl og tegning. Hun jobber nonfigurativt, med sterke referanser til naturen.
  • Agita Egelandsdal har eksperimentert med spray og pastellkritt og fram dukket en akttegning.
  • Åsa-kunstneren Børge Brekkes oljemaleri «Malernes malte hunder» er i grenselandet mellom det figurative og abstrakte. Noen har kanskje sett hundene før i maleriet som er sterkt inspirert av kunstnerne Diego Velázquez og Lucian Freud.