Odd Harald (70) har en helt spesiell evne til å få det som er fjernt – til å bli noe nært

Fredag fyller Odd Harald Espegren fra Ådal 70 år!