Søkte om 400.000 kroner til sprinkling av kirken: Nå har Julie Ulven fått svar

– Dette har blitt et spleiselag, sier kirkeverge i Bønsnes kirke, Julie Ulven.