I en vanskelig tid var det med stor glede at vi fikk nyheten om vedtatt reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16. Dette vil bli et utrolig viktig prosjekt for lokalsamfunnene og norsk økonomi i de neste årene.

Å binde landet sammen og bygge ut infrastruktur er blant de viktigste politiske prioriteringene i et langt og krevende land som Norge.

LES OGSÅ: Frederik Skarstein er rasende: – Nå blir det krig!

Stor optimisme

Optimismen rundt prosjektet er stor. Det er vi glade for.

Det er derimot en stor strek i regningen at krysset på Helgelandsmoen blir tatt ut. Helgelandsmoen er et sentralt område i all næringsutvikling og verdiskapning i Hole kommune.

Vi vet at flere store aktører allerede har meldt sin interesse for å skape arbeidsplasser i området, om krysset kommer. Næringsområdet har i dag allerede 300 arbeidsplasser, det er altså flere arbeidsplasser i området nå enn før forsvaret la ned virksomheten sin.

Krysset på Helgelandsmoen er samfunnsøkonomisk lønnsomt med minst 119 millioner kroner. Det vil gi hele Fellesprosjektet et samfunnsøkonomisk løft.

Avlaster

Med en forkortelse av avstanden fra Oslo sentrum til Helgelandsmoen, kan et såpass enkelt og rimelig kryss bidra til å avlaste en allerede overoppfylt hovedstad og utløse flere tusen nye arbeidsplasser i en region som sårt trenger kapital.

Krysset på Helgelandsmoen er det eneste riktige når det gjelder å utnytte de få næringsarealene jordbrukskommunen Hole har.

Les også

Historisk vedtak i en tung tid | Øyvind Lien

Ringeriksregionen trenger eksportrettet næring. Vi må sende ut norske produkter og få tilbake utenlandsk kapital. Det er blant de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å omstille økonomien vår når oljekronene slutter å renne inn.

Må skape og dele klokt

Velferdsstaten trenger å bli finansiert i årene framover, det norske samfunnet må skape og dele klokt.

Å kutte ut prosjekter som Helgelandsmoen med et pennestrøk er en meget lite langsiktig løsning med tanke på norsk økonomi og sårt tiltrengte arbeidsplasser.