Hole kommune vil ha en avkjøring fra ny E16 på Helgelandsmoen. Bane NOR vil det ikke, argumentet er at det blir for dyrt.

Ny E16 er anslått til 12 milliarder kroner. Krysset er anslått til 250 millioner kroner, altså 2 prosent av veikostnaden.

LES OGSÅ: Kryss på Helgelandsmoen er et viktig ønske | Bjørn Geirr Harsson

Stort skjørere kan ikke Bane NOR demonstrere økonomien i Fellesprosjektet.

«Buffer» på 40 prosent

Selv har Bane NOR lagt inn en «buffer» på 40 prosent for hele anlegget FRE16. Etter det jeg vet, skulle ikke byggegrunnen i området by på uforutsette vanskeligheter.

Som vi kjenner Bane NOR, går denne statsinstitusjonen aldri tom for andres penger. Vi vet også at gjennom mange år har så godt som alle jernbaneprosjekter sprukket.

Forklaringen er neppe den at norske ingeniører (kalkulatører) ikke kan jobben sin. Forklaringen på disse såkalte sprekkene må heller søkes i en bevisst underkalkulering, som har blitt en del av spillet, for få prosjektene godkjent.

Politikere lar seg forføre

Godtroende og kunnskapsløse politikere, enten de sitter i kommunestyrer eller på Stortinget lar seg forføre – gang på gang.

Rett skal være rett, en stor del av overskridelsene ved både vei og bane, skyldes at nye krav lanseres underveis i prosjekteringen.

Men Helgelandsmo-krysset har i så lang tid vært fremme i Hole at de fleste forhold burde være vel kjent. Sakens kjerne er at det vil være et prestisjenederlag for Bane NOR å ta andre hensyn enn til sine egne, og der står saken.

Leivestad har solid ryggdekning

Bakgrunnen for dette innlegget er en reportasje i Ringerikes Blad 28. august 2020 med overskriften «Ordfører nekter å gi opp E16 – kryss».

Jeg tror Syver Leivestad har solid ryggdekning i Hole for denne holdningen.

Nye E16 skal gå tvers gjennom anlegget: – Når motorveien kommer må vi finne en annen løsning