Kryptovault må senke støyen i Dale: Venter på svar på anke om Follum-støy

Artikkelen er over 1 år gammel

Kryptovault driver tilsvarende virksomheter på Dale utenfor Bergen og på Follum utenfor Hønefoss. Begge steder har støyproblematikken vært en langvarig utfordring. Ikke bare for naboene, men også for kommunene.