Gå til sidens hovedinnhold

Kryptomining i Hønefoss | Thorleif Gravdahl

– Ved å kalle seg industri, slipper man unna nesten hele elavgiften som vi andre må betale, skriver Thorleif Gravdahl.

Kommunen har i sin næringsplan, vedtatt i kommunestyret 4. juni 2020, forpliktet seg til å følge FNs bærekraftsmål for grønn næringsutvikling.

Og som det heter, «realisering av bærekraftsmålene åpner for regional innovasjon og nye forretningsideer som kan bidra til oppnåelse av næringspolitiske strategier». Utpekt som spesielt relevant er for eksempel bærekraftsmål nr. 13 : Stoppe klimaendringene.

LES OGSÅ: Bitcoin er unødvendig sløsing | Øystein Hallre

Hvordan rimer så dette med fortsatt tilatelse til å drive med kraftsløsing av fornybar kraft gjennom bitcoinvirksomheten på Follum? Virksomheten pågår nå på fjerde året.

Overskuddsvarme

Kommunen har riktignok etablert et samarbeidsutvalgsprosjekt for å undersøke muligheten for bedre og grønnere utnyttelse av overskuddsvarmen fra blant annet bitcoindataanlegget.

Man bruker i dette prosjektet, opprettet i 2020, mange store ord og uttrykker fine forventninger til utfallet, men hvor lenge skal man egentlig vente på noe praktisk resultat og handling herfra? Herom sies intet.

Imens pågår energisløsingen ved bitcoinanlegget for fullt. Hvis man tenker litt konspiratorisk, og konspiratorisk tankegang er jo populært i våre dager, kunne man antyde at opprettelsen av dette utvalget er et forsøk på bedre et skadet omdømme.

Voldsomt kraftforbruk

En skade oppstått ved å tillate etablering og ved fortsatt å huse en tvilsom, industriell (?) virksomhet, som kun er industriell i dens voldsomme kraftforbruk. (Ved å kalle seg industri slipper man unna nesten hele elavgiften som vi andre må betale).

Les også

Utilgivelig sløsing med strøm i vår by | Øystein Hallre

Nei, fy, ikke lytt til konspirajonsteorier. Her har man virkelig bestemt seg for oppnå grønne resultater i pakt med nåtidens og fremtidens krav, både for distriktet og landet og klimaet ellers.

Litt tid vil det nok imidlertid ta, og innen den tid er kanskje hele den spekulative, flyktige, ustabile bitcoinvirksomheten nedlagt eller flyttet et annet sted og dermed problemet løst?

Lurer du på hva kryptovalutavirkomheten går ut på? Sjekk for eksempel nettstedet IG.com og søk på bitcoinmining. Alt du trenger å vite. Publisert 23.04. 2020.

Kommentarer til denne saken