I fjor høst flyttet trekkspillmuseet inn i nye lokaler i Ringerikes museum på Norderhov etter å ha holdt hus i kultursenteret siden 2007.

Nytt kurs

Trekkspillklubben har representert en viktig del av vår lokale kulturarv, noe Kristin Krogvold Eriksen, rektor ved Jevnaker kulturskole, er rask med å trekke fram. Lenge var Ringerike en trekkspill-region, med utøvere fra hele distriktet.

Selv om gullalderen er forbi, er det fortsatt mange som vet å traktere instrumentet i Ringerike trekkspillklubb. Heldigvis. Men Krogvold Eriksen skulle gjerne sett at flere børstet støv av gamle ferdigheter – og spillet – for å bli en del av klubben igjen. Eller for første gang.

– Jeg forstår at det kan være høy terskel for å melde seg inn i klubben dersom man ikke har spilt på mange år. Derfor ønsker jeg å invitere til et kurs hvor de kan friske opp kunnskapene og bli trygge igjen. Hvis vi får med flere, kan de også inspirere hverandre.

Vil øke rekrutteringen

Oppfordringen er klar:

– Jeg vet at det finnes voksne der ute som eier eget spill, og som med noe oppfriskning kan bli klare til å spille med oss i klubben, sier kulturskolerektoren, som har diplomutdanningen fra musikkhøgskolen, med trekkspill som hovedinstrument og piano som bi-instrument. Hun har i tillegg giftet seg inn i en ekte trekkspill-familie, som bærer tradisjonen videre.

Men hvorfor er rekrutteringen så lav?

Myteknusing

Kulturskolerektoren tror at mange forbinder trekkspill med gammeldans og festivaler av ymse art, men forteller at trekkspillklubben beveger seg innom mange ulike sjangre.

– Trekkspill har fått et ufortjent dårlig rykte som et «harry» instrument. Mitt håp er at vi skal klare å fjerne denne myten.

Som et ledd i dette tilbyr skolen også trekkspillundervisning for barn, og har fem spill til utlån.

– Kanskje flere i familien kan ha glede av å spille sammen?

Kursstart er denne våren. Se kulturskolens Facebook-side for mer informasjon.