Gå til sidens hovedinnhold

Kristelig Folkeparti trengs på Ringerike! | Arnfinn J. Holten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad forteller nylig om en politiske meningsmåling som tilsier at KrF ikke ville hatt plass i Ringerike kommunestyret dersom det var kommunevalg nå.

Skulle det bli en realitet, så tror vi det vil bli et tap for viktige tiltak i kommunen.

LES OGSÅ: Runar om sjokk-tallene: – Et katastrofalt dårlig resultat for oss

Viktige tiltak

Jeg satt i kommunestyret for KrF i årene 2007-2019. Jeg vil påstå at bevilgninger til mange viktige tiltak for vanskeligstilte ville ha vært mindre eller vært borte dersom ikke KrF hadde presset på og klart å få samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høye og Venstre til å være med på det.

Det gjelder for eksempel Fontenehuset, StjerneGruppen Ringerike, Menova, Positiv Oppvekst, Unge sosialhjelpsmottakere og kirkene m.v.

Allerede fra 2007 ble tilskuddet til Ringerike kirkelige fellesråd styrket vesentlig etter over 10 år nesten uten kompensasjon for lønns- og prisstigning. Og KrF på Ringerike har vært en pådriver for gode hjelpetiltak på skolene og i helse- og sosialtjenesten.

LES OGSÅ: Ny Ap-leder Ståle (41) våknet opp til jubel-måling: Vil kvitte seg med Henaug og Høyre

Fireparti-samarbeid

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti startet i 2007 arbeidet med å få orden på kommunens økonomi. Kommunen hadde over flere år brukt ca. 100 millioner kroner for mye i driften da Arbeiderpartiet styrte sammen med partiene på venstresida.

Det var en krevende oppgave å gå løs på, men den lyktes. Det gjorde det mulig å fortsette fornyelsen av skolene i kommunen.

Benterud skole og Ullerål skole ble bygget. Og nå holder man på å bygge ny Hov ungdomsskole. Og Hønefoss omsorgssenter skal snart flytte inn i nybygg i Heradsbygda.

Hønefoss skole

Det ble en overraskelse for meg ved siste kommunestyrevalg at mange ville ha fortsatt drift av gamle Hønefoss skole etter noe oppussing, i stedet for en moderne Ullerål skole.

Jeg skjønner at det ville passe bedre for elever på Vesterntangen og Støalandet. Men nye og tidsmessige lokaler trodde jeg ville bety mye for skoleelever og foreldre.

KrF har i denne saken gått inn for at Hønefoss skole, og arealet rundt skal være sted for utbygging av ny sentrumsskole når tiden er inne for det. I mens kan lokalene brukes til blant annet Frivillighetens hus og andre formål.

Gode, kristne løsninger

Kristelig Folkeparti jobber for et samfunn som ivaretar gode kristne ordninger og verdier. Blant annet innebærer det god hjelp til de som har det vanskelig.

Det innebærer også skoler hvor den enkelte elev blir verdsatt og stimulert ut fra sine forutsetninger.

Nå skal Stortinget behandle et forslag til rusreform der det ikke skal være straffbart å ha brukerdoser med narkotika på seg. Opplegget er at det ikke skal være straffbart å bruke narkotika, men de narkotiske stoffene skal fortsatt være ulovlige.

Det blir vanskelig for politiet å skille mellom brukere og selgere når noen blir tatt med brukerdoser. Og rekrutteringen inn i bruk blir lettere. Neste etappe blir nok krav om full avkriminalisering av hasj mv. Dette er beklagelig.

Angrep på Knut Stubben

KrFs representant Knut Stubben i Ringerike kommunestyret skrev et leserbrev om dette nylig.

Så har han blitt angrepet av Fredrik Rognskog, blant annet fordi han ikke har pekt på alkoholen som inngangsport til all bruk av rusmidler.

Rognskog burde vite at KrF er svært opptatt av det forholdet også, men nå er temaet rusreformen knyttet til narkotika.

Knut Stubben, som nå representerer KrF i Ringerike kommunestyre, er svært opptatt av de tema jeg har nevnt og andre viktige spørsmål.

Jeg tror at det vil bli et tap for mange dersom KrF blir borte fra Ringerike kommunestyre ved neste kommunestyrevalg. Men det bestemmer du som velger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.