5. mai markeres jordmordagen over hele verden. I Viken jobber jordmødrene både på sykehus og i kommunene. I koronatiden er det ekstra krevende både for gravide, fødende, barselkvinner og for jordmødrene våre.

Det er mangel på jordmødre i Norge, og akkurat nå er det ekstra kritisk dersom jordmødrene blir syke eller satt i karantene.

Vi vet at mange allerede jobber mye, og mange har fått nye turnusplaner for å kunne gi et godt og forsvarlig tilbud.

LES OGSÅ: Nina (34) fødte sitt sjuende barn i korona-krisen: – Forsto raskt at dette ble annerledes


Hvorfor er jordmødrene så viktige? Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid, men de kan også bidra innen kvinnehelse og seksuell- eller reproduktivhelse, for eksempel ved behov for prevensjon eller celleprøver.

Forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødselsutfall nærmere termin.

Store endringer

I Norge blir det født ca. 56.000 barn hvert år. Det har skjedd store endringer i fødsels- og barselomsorgen de senere år. Liggetiden på sykehusene er redusert betraktelig.

Samtidig observeres en økning i gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, økt BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. Dette innebærer økt risiko for komplikasjoner både før, under og etter fødsel.

Dette er forhold som krever økt innsats i fødselsomsorgen både fra primær- og spesialisthelsetjenesten. En-til-en omsorg av jordmor for kvinner under aktiv fødsel er den viktigste kvalitetsindikatoren for en trygg fødselsomsorg.

Ved en kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor i aktiv fødsel vil en kunne redusere komplikasjoner, instrumentelle forløsninger og keisersnitt.

Må bemanne opp

Vi vet at det daglig skrives avvik ved landets fødeavdelinger på grunn av manglende mulighet for å oppfylle dette kravet. Jordmorforbundet NSF ser det som helt nødvendig å bemanne opp avdelingene slik at kvalitetskravet kan oppfylles.

Vi må sikre at jordmor er tilgjengelig gjennom svangerskap, fødsel og på barsel, samt at mor og barn få oppfølging av jordmor i tiden etter hjemreise.

Jordmødre er en yrkesgruppe som sørger for «tidlig innsats». Tidlig innsats handler om å gi trygghet til familien i en sårbar fase.

Når familien får en god start, er det også mer sannsynlig at barnet fødes inn i trygghet og omsorg. Helsedirektoratet anbefaler at gravide tilbys kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltid, det vil si å møte så få fagpersoner som mulig.

Dette kommer ikke av seg selv, jordmødrene er en viktig faktor for å gi støtte og kunnskap til den nye familien.

Ekstra krevende

Nå under koronatiden er det ekstra krevende for de fødende når de ikke får besøk av partner og storesøsken på sykehuset, noen få har også opplevd å måtte føde uten at partner får være til stede på fødestuen. Noen vil oppleve mindre oppfølging og noen vil velge å reise tidligere hjem.

Vi vet at jordmødrene strekker seg langt, likevel er vi bekymret for at konsekvensene kan bli lavere ammefrekvens og hyppigere barseldepresjoner. Nå ser vi virkelig verdien av at en del kommuner har en godt utbygd jordmortjeneste.

Når koronakrisen har lagt seg, må vi iverksette flere tiltak for å avhjelpe mangelen på jordmødre i kommuner og sykehus – vi er oppriktig bekymret for følgene av lav bemanning.

Som tillitsvalgte for jordmødrene ønsker vi at de fødende og deres familier skal få en så god start som mulig, og en god opplevelse av svangerskap, fødsel og barseltid.

Takk for jobben dere gjør, alle jordmødre i Viken – og gratulerer med dagen!