Korrupsjon-siktede Oddvar Røysis advokat: – Han er en mann som innretter seg etter lover og regler

– Man er ikke dømt selv om man er siktet i en sak. Det understreker advokaten til Oddvar Røysi etter at Økokrim siktet Hvalsmoen-eieren for korrupsjon.