På regjeringens pressekonferanse onsdag sa Høie at koronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni.

Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Regjeringen opplyser at det er hensynet til personvern som er årsaken til at koronasertifikatet deles i to.

Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig. Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Europeisk løsning i juli

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, påpeker Høie.

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra torsdag 3. juni.

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, sier Høie.

Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da. De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til.

Det vil variere fra land til land.

Fakta om koronasertifikat

* Koronasertifikatet kan brukes til å gi lettelser som for eksempel deltakelse på større arrangementer eller karantenefri reising.

* Koronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Lovforslaget er på høring og må først behandles av Stortinget.

* Allerede 3. juni klokken 12 vil det norske sertifikatet kunne brukes ved innreise på grensen. En felles europeisk løsning vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

* Det verifiserbare sertifikatet vil ha QR-koder som kan kontrolleres.

* Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

* Den enkle visningen vil i hovedsak vise om man har grønn status uavhengig av årsak. Den andre visningen har mer detaljert informasjon om vaksine, testresultater eller om man har hatt covid-19.

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om utviklingen av koronasertifikatet

* Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Der kan det lastes ned til mobiltelefon eller skrives ut.

* Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli

(NTB)