Gå til sidens hovedinnhold

Korona-tall

Hopp til innhold på siden:

Nøkkeltall

Bekreftede smittetilfeller

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona.

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det kan ta tid før de er oppdatert. MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan blant annet skyldes at systemet baserer seg på folkeregistrert adresse og at utenlandske arbeidere ikke nødvendigvis registreres i kommunens tall.

Vaksinerte i Ringerike, Hole og Jevnaker

Her kan du se fremdriften i vaksineringen i ringeriksdistriktet.

Tallene rapporteres direkte fra kommunene daglig. Noe underrapportering kan forekomme.

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.