Korona-krise for lokale hoteller: For første gang på 50 år måtte Finn Ove sende ut varsel om permittering

Lokale hoteller rammes kraftig av korona-faren. Fredag måtte Finn Ove Carlsen på Klækken hotell sende ut permitteringsvarsel til de ansatte.