Konverteringsterapi - loven kaller man den, og handler om forbud mot at foreldre skal få veilede sine barn i forhold til kjønnsproblematikk.

Statsråd Trettebergstuen og en liten prosentandel av befolkningen ivrer etter å fremme denne loven som de fleste av oss ikke er klar over omfanget av.

Hard straff og fengsel

Et brudd i forhold til loven kan resultere i hard straff og fengsel Et eksempel kan være at en 6–7 år gammel gutt kommer hjem fra skolen en dag og gråtende sier til sine foreldre: De sier at jeg må kjenne etter om jeg kanskje er jente i stedet for gutt.

Hvis da foreldrene tar for seg gutten, og i all fortrolighet prater med han om problemet, Ja, da kan de i ytterste konsekvens bli anmeldt og få politiet på døra og bli kjørt til nærmeste politistasjon, og i verste fall få ett års fengsel.

Høres dette naivt ut, så er det jo nettopp det. Dessverre er det en realitet. Under siste verdenskrig kunne man bli angitt for å bruke rød nisselue.

Dette er langt mer alvorlig!

Se for deg konsekvensene!

Trettebergstuen! Nå må du se for deg konsekvensen av hva du er i ferd med å gjøre. Du tar fra kloke foreldre retten til å ta hånd om sine egne barn. Samtidig umyndiggjør du foreldrene.

Du vil også blande deg inn i, og drive forfølgelse av annerledes tenkende.

I et opplyst land, hvor man trygt kan bruke den «lua» man ønsker, vil i hvert fall jeg be deg være forsiktig med forfølgelse av folk du ikke er enig med. På den måten er du med på å gjøre Norge vanskelig å leve i.

Tar kjønnsidentitet på alvor

Meningsutveksling må i hvert fall ikke tvinges i kne. Ytringsfrihet står da dessverre i fare for å knebles

Avslutningsvis gjør jeg oppmerksom på at jeg tar menneskers problemer med kjønnsidentitet alvorlig, men omfanget av det jeg har skrevet går altfor langt.

Viser for øvrig til artikkel 18 og 19 i «FNs menneskeretter.»