– Til alle dere som vil forby bruk av kontanter. Kontanter er ifølge norsk lov ennå lovlig betalingsmiddel i Norge! Det kontantløse samfunn vil høyst sannsynlig føre til ytterligere prisvekst. Alt må da avrundes opp, evt. ned? Vanligvis ikke ned. Hva med alle de som ikke er helt med på kortbruk ennå?

– Det virker som det er blitt lettere å svindle med kort. Dersom så galt skulle skje at kontantene forsvinner, må bankene som et minstekrav, sløyfe gebyrer på uttak og kort bruk. De fleste bankene tjener grovt på sine gebyrer også på nettet. Bruk vettet, skriver John A. Bakken til direkte linje.

– Fant fiskestang på Tyristrand

Svein Gulliksen forteller at han nylig fant ei fiskestang på skogen i Tyristrand. Om noen savner ei fiskestang fås den tilbake ved beskrivelse. Gulliksen nås på 45450103.

– Lite framtidsrettet

– Jeg kan ikke tenke meg noe mindre framtidsrettet enn Bane NOR og Solvik-Olsen når det gjelder utbygging av Ringeriksbanen. Ingen stasjon på Avtjerna, som Bærum kommune vil bygge ut for 30.000 mennesker, eller Sollihøgda, men derimot lille Sundvollen. De vil fylle ut fjorden med masser fra tunnelen og bygge by. Fullstendig galskap og bortkastede penger. Avtjerna/Sollihøgda bør absolutt bygges ut med togstasjon + Sundvolden. Da ser man 50 år fram i tid, sier Einar Berg-Setrang på Sollihøgda.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no.