– Dette vil kunne føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

15. april ble det kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I forrige uke ble det kjent at DNB nå har sikret seg 90,9 prosent av aksjene i Sbanken til 108,85 kroner per aksje. Dermed kan de tvangsinnløse de resterende aksjene.

I tillegg til godkjenning fra Konkurransetilsynet må også Finansdepartementet godkjenne oppkjøpet.

Ytterligere undersøkelser

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade forbrukerne gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester.

– Konkurransetilsynet vil nå fortsette analysene av virkningene oppkjøpet vil ha for konkurransen i markedet for fondssparing. Dersom vi kommer til at det er grunn til å frykte at det for eksempel blir dyrere for norske forbrukere å spare i fond, vil vi vurdere å stoppe oppkjøpet, sier Nese.

Ny frist 26. august

DNB skriver i en børsmelding torsdag morgen at de «er tilfreds med at Konkurransetilsynet har bekreftet at de mulige konkurransemessige bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester som utgjør den vesentligste delen av Selskapets virksomhet.».

DNB skriver videre at de «vil fortsette å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og fremskaffe all relevant informasjon for å få godkjent transaksjonen så raskt som mulig.».

Sbanken ble etablert i år 2000, som den første rene digitalbanken i Norge, og ble notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, men var inntil da et datterselskap av svenske Skandiabanken.

Tilsynet har nå frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. Endelig frist i saken er 7. oktober 2021.