Det er særlig i blokker og leiligheter med felles inngang det er vanskelig å få kontakt med gode givere.

– Vi håper dere vil lukke opp for oss, for vi kommer i et viktig ærend, sier Marianne Stavik, Mathilde Veiby Kjernaas, Margrete Lindhjem, Christopher Nikolaisen og Markus James Rovelstad.

Sammen med medkonfirmantene i Hønefoss kirke er de klare med bøsser og identitetskort og gode oppfordringer om å hjelpe mennesker å få tilgang på rent drikkevann.

Det har de ikke over alt i verden.

– Vi er veldig heldige som har godt vann i springen, sier konfirmantene, og mener at vi må være sjenerøse og hjelpe andre.

Betyr mye

– Tenk deg bare at når du står i dusjen i fem minutter bruker du like mye vann som kan hjelpe en hel landsby.

Fasteaksjonen har vært et begrep i Norge i over 50 år og gir Kirkens Nødhjelp muligheten til å hjelpe mennesker i humanitære kriser.

Tirsdag kveld vil omkring 70 konfirmanter fra Hønefoss kirke og Sentrumskirken ta beina fatt og gå rundt og banke på for å samle inn mest mulig penger til fasteaksjonen.

De håper folk tar godt imot dem. Har man ikke kontanter er det fullt mulig å Vippse eller gi med giro. Konfirmantene har Kirkens Nødhjelps egne forseglede innsamlingsbøtter og identifikasjonskort så folk kan vite at de gir til de rette.

Pliktoppfyllende

– Konfirmantene stiller pliktoppfyllende opp og vi håper folk tar godt imot dem, sier Vigdis Merete Rønning i Hønefoss kirke.

Kirkens Nødhjelp er en profesjonell bistandsorganisasjon der det tverrkirkelige og interreligiøse samarbeidet over hele verden gir et fortrinn som gjør organisasjonen unik i norsk sammenheng.

– 90 prosent av de innsamlede midlene går til å hjepe, resten brukes på å sikre kvalitet i alt det arbeidet som gjøres, sier Rønning.