Ved gudstjenesten i Tyristrand kirke søndag 17. oktober var det samling av konfirmantjubilantene.

Gudstjenesten ble ledet av fengselsprest Terje Salvigsen. Det var også barnedåp denne dagen.

På bildet ser vi foruten presten 25-årsjubilant David Wilhelmsen (ytterst til høyre). Ved siden av presten står 50-årsjubilant Tove Nilsen og Ingunn Heieren Vold. Til høyre for Ingunn står 70-årsjubilantene Robert Fossum, Hjørdis Ruud og Reidun Johansen.

Etter gudstjenesten og fotograferingen fikk konfirmantjubilantene kirkekaffe i menighetshuset.