– Unge Høyre har ikke et direkte standpunkt til nynorsk, men vi vil at sidemål som inkluderer både bokmål og nynorsk ut ifra hva ditt hovedmål er skal bli valgfritt, forteller Cedrik Skjerven.

Formann i Ringerike og Hole FpU, Karoline Kverndalen, mener også at sidemål bør være valgfritt.

– Skolen skal tilby det som et valgfag, men at det ikke skal være obligatorisk, sier Karoline.

– Viktig

Mens Saeid Hosseini, som er nestleder i Buskerud AUF, mener sidemål fortsatt skal være en integrert del av norskfaget, men at egen eksamen/tentamen og karakter i sidemålsfaget før avskaffes.

– Vi i AUF i Buskerud mener at sidemål undervisningen er viktig, fordi Norge har to offentlige skriftspråk. Det er veldig viktig at norske elever behersker begge skriftspråkene på grunn av den språklige strukturen i Norge. Samtidig er en egen obligatorisk karakter i sidemål ikke så gunstig fordi den kan presse ned karaktersnittet dersom en sliter med det, forklarer han.

Bør være valgfritt

Han mener selv at en slik løsning unngår nedprioriteringen av sidemålsfaget, og er et bedre tiltak enn å gjøre den valgfritt.

AUF sin løsning tilrettelegger at elever får den undervisningen de trenger, uten at karakteren ødelegger snittet. Det som er viktig er at de som ønsker å ha faget, fortsatt skal få lov til det.

– Når det gjelder å få elevene til å velge faget, så kan man for eksempel gi et tilleggspoeng til elever som velger sidemål som valgfag, mener Karoline.

Hun fortsetter med å si at dersom faget blir valgfritt, gjør det at de som har interessen får en mer tilpasset undervisning, mens de som allerede sliter med hovedmålet sitt får konsentrert seg om å bli gode i det. Cedrik har ikke noe eksakt tall på hvor mange som velger sidemål, hvis dette blir valgfritt.

Men en prøveordning som ble gjort her til lands i 2004–2007 viser at elevene har blitt mer positive til faget når det har blitt gjort valgfritt.

Markedsstyrt

– Dersom ikke tilstrekkelig antall velger faget, så er det ikke noe poeng i å tilby faget.

FpU er tilhengere av at det er forbrukeren som skal styre markedet. I dette tilfellet vil det si at det er elevenes ønske som ligger i bunn når det skal avgjøres hvilke valgfag som skal tilbys. Dessuten vil man jo kunne ha muligheten til å ta faget som privatist dersom man er spesielt interessert, og skolen man går på ikke tilbyr det.

Georg Ormstad Meier (16) som går siste året på ungdomsskolen mener det er unødvendig å ha nynorsk på skolen, fordi han mener han ikke kommer til å ha bruk for det senere.

– Jeg synes vi skal kutte ut nynorsk som et eget fag, og hver fall kutte ut karakter/vurdering, påpeker Meier.

Språk er kultur

Istedenfor å lære om hvordan man uttaler og skriver nynorsk, så har han en annen løsning.

– Jeg synes heller det er viktigere å lære mer om det kulturelle. Språkdebatten og Ivar Aasen er mye mer relevant for meg, enn hvordan man for eksempel bøyer ”en gutt” på nynorsk. Vi kunne heller hatt et eget tema om slike ting i enten samfunnsfag eller norsk, fortsetter Georg.

Saeid mener også at det kulturelle og historiske bakgrunnen før få et større fokus i faget.

– Samtidig er det viktig at vi ikke fjerner undervisningen i hvordan man kan forstå og skrive nynorsk med en gang. Dette er noe elever bør kunne i en viss grad, nettopp på grunn av den kulturelle arven, sier Saeid, som er nestleder i Buskerud AUF.

Karoline er usikker på om man kan gjøre så mye annerledes enn det man gjør i dag, for å gjøre faget mer attraktivt og for at det skal fenge flere elever.

Som hennes personlige mening, så kan kanskje lærerne gjøre sidemålsundervisningen mer spennende ved å lage oppgaver om dagsaktuelle temaer og hendelser.

Ble du klokere? Puls oppfordrer deg til å ta stilling til om du ønsker sidemålsundervisning i skolen.

Kjør debatt!