Gå til sidens hovedinnhold

Kommunenes store ansvar i vannforvaltningen | Anne Beathe Tvinnereim

Rent vann er grunnlaget for alt liv. God forvaltning av våre vannressurser er derfor viktig, understreker Anne Beathe Tvinnereim i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere i år kom Klima- og miljødepartementet med presiseringer av kommunenes ansvar og oppgaver i vannforvaltningen.

Dette er presiseringer vi i Viken fylkeskommune er glade for. Jeg er så heldig å få lede vannregionutvalget for Innlandet og Viken vannregion. Vi har ansvar for å se alle vassdragene fra Røros i nord til Oslofjorden i sør i sammenheng, og sørge for at vannforvaltningen er kunnskapsbasert med gode og riktige prosesser.

Det er likevel lokalt det aller viktigste arbeidet i vannforvaltningen skjer.

Kommunene har et stort ansvar i forvaltningen av vannet vårt, siden kommunene er nærmest både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning og er i allmennhetens interesse at kommunenes engasjement og kunnskap om vann brukes i vannforvaltningen. For å sikre god lokal forankring og oppnåelse av miljømålene for vann er det viktig å involvere alle.

Kommunene har viktige oppgaver med myndighet blant annet innen landbruk, avløp, forurensning og arealforvaltning. Mange av tiltakene for å beskytte og forbedre vannmiljøet er det kommunene som har ansvaret for å gjennomføre.

Flere kommuner har også egne brukermål for vannet i kommunen, og den nasjonale vannforskriften er et sentralt verktøy for å nå brukermålene for vannet. Vannforskriften deler inn hele landet i vannregioner, og hver vannregion er igjen delt inn i mindre vannområder. Vannforvaltningen skal være helhetlig og følge vannet der det renner, på tvers av administrative grenser. Vannområdene følger nedbørfeltgrenser og er derfor interkommunale. De binder kommuner og andre aktører sammen.

Helhetlig vannforvaltning forutsetter at kommunene samarbeider innenfor vannområder de er en del av. Det skal vi på regionalt og statlig nivå tilrettelegge for.

I innlandet og Viken vannregion er det ansatt en vannområdeleder/-koordinator i alle vannområdene i vannregionen. Dette er viktige stillinger som er en ressurs for både kommunene og vannregionen.

Som vannregionmyndighet er vi helt avhengig av vannområdene for å få gode lokale prosesser, og eierskap og forankring i kommunene. Derfor vil også Viken fylkeskommune fortsette å jobbe for en stabil og forutsigbar finansiering av vannområdenes drift og administrasjon.

Det skal bidra til at kommunene fortsatt tar sitt store ansvar i vannforvaltningen, og at samarbeidet om å ta vare på det livsviktige vannet styrkes.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.