Kommunen vil nekte Trond å sette opp hall: – Urimelig

Før var trafikken mye større. Likevel vil veivesenet ikke ha vinterlagring av båter, bobiler og campingvogner på Kilemoen.