Skolen på Røyse får besøk fra Upper Columbia Academy, som kommer fra omegnen til Spokane i staten Washington. I alt er det 64 elever i alderen 15-18 år og 10 ledere som er på en Skandinavia-turné med skolens kor og orkester.

– Vi anser dette som et viktig internasjonaliserings-prosjekt for skolen vår, og legger til rette for at elevene får god tid til å bli kjent med hverandre, gjennom ulike felles aktiviteter. Amerikanerne bor på internatene mens de er her, opplyser Elbjørg Lundstrøm, som er språklærer på Tyrifjord videregående skole.

Hun opplyser at kor og orkester benytter anledningen til å holde to konserter lokalt: På Tyrifjord videregående skole lørdag formiddag, og i Hønefoss kirke søndag kveld.

– De vil får dessuten sightseeing lokalt, og besøker blant annet byggingen av vikingbåten på Sundvollen, Bønsnes kirke og Utøya-monumentet.

Lørdag vil de sammen med Tyrifjord-elevene ta del i et prosjekt der de pakker esker til ukrainske flyktninger i Hole. Korene på Tyrifjord vil også få mulighet til å synge noe sammen med UCA-koret lørdag formiddag.

Når konsertene er over, blir gjestene på Tyrifjord litt til. Mandag blir de på skolen hele dagen, og tar del i undervisningen.

– De vil samhandle med våre elever om viktige emner i de forskjellige læreplanene: kultur, samfunn, innvandring, rasisme, regjering, kommunikasjon, opplyser Lundstrøm.