Kristina Fritsvold Nilsen: Seks bud til en ung kvinne som vil fram i verden

Av

Enkelte påstår at kvinner ikke fram i verden, og at det er derfor det er så få kvinner i lederstillinger og bedriftsstyrer. Jeg kan imidlertid avsløre at jeg har møtt mange unge kvinner som er sultne på utfordringer.