Butikkpersonalet enset meg ikke | Mari Johnsen Viksengen

På en av mine handlerunder i julestria ble jeg plutselig usynlig. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men i to butikker på Kuben gikk jeg på en eller annen måte i oppløsning.