Terje Andersen var daglig leder og medeier i PostLocal, som har en visjon om å bidra til å styrke dialogen mellom de som styrer og de som blir styrt.

Sammen har vi utviklet konseptet Gi mening, som skal gi økt engasjement og deltakelse i demokratiske prosesser. Da i særdeleshet «den tause majoritet». Terje ledet an i dette arbeidet, og var spesielt opptatt av å lytte til og involvere unge mennesker. Dette er vi unge i PostLocal ekstra takknemlige for.

Terje har satt tydelige avtrykk etter seg og bidratt med mye i PostLocal. Dette vil vi takke han for. Han kan ikke erstattes, men vi vil videreføre engasjementet og idéene i Terjes ånd.

Vi i PostLocal minnes Terje slik:

Du var visjonær. Det middelmådige, forsiktige eller defensive var det for deg ikke verdt å kjempe mye for å oppnå!

Du var kreativ. Når vi andre tenkte nytt var det kun en parentes i forhold til hva du kom opp med!

Du var ærlig. Å drøfte idéer eller problemstillinger med deg var ikke alltid enkelt eller behagelig, men vi visste alltid at du var velmenende og at det var utviklende for oss!

Du var modig. Du hadde meninger om mangt og uttrykte disse med en skarp penn – meninger mange ikke våget å løfte fram og til debatt!

Du var en stor formidler. Med klokskap og en rikholdig fargepalett skapte du fortellinger med tydelige bilder i de hoder som var så heldige å få lytte til ditt budskap!

Du brant for medbestemmelse. Du jobbet iherdig for at vanlige folks meninger måtte bli hørt mer – og at mennesker med makt måtte lytte mer!

Du kjempet for de unge. Din respekt for unges meninger, og motivasjon for løfte dette fram, var til stor inspirasjon for mange. Du tok unge på alvor, og ga dem en reell mulighet til involvering!

Du var deg selv. Heldige er vi som har fått anledning til å bli kjent med deg, og takknemlige er vi som har fått bli med deg på din reise i PostLocal!

Våre tanker går nå til Terjes nærmeste familie.

Hvil i fred!

Kollegaer i PostLocal AS: Karine Jonsrud Pedersen, Erlend Kristinsønn Ødegård Kåsereff, Nora Prøsch Meier, Elisabeth Klever og Trond Henriksen