En lang og kronglete vei inn i behandlingssystemet, er hva mange som opplever når de prøver å få hjelp for sine psykiske helseplager.

Hva om vi i Ringerike kommune kunne få et tilbud, der du enkelt kunne henvende deg, raskt få en time og samtale, uten henvisning?
Dette tilbudet finnes i dag og heter «Rask Psykisk Helsehjelp».

Helsedirektoratet uttaler blant annet på sine nettsider om Rask psykisk helsehjelp: «Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Det er behov for utbygging- og spredning av kommunale tilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager, og helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen av dokumentert effektive arbeidsmåter som rask psykisk helsehjelp.

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet, og myndighetene ønsker blant annet et styrket lavterskeltilbud i kommunene.

Det er derfor et mål at det etableres flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp da dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen.»

Ringerike kommune trenger flere lavterskeltilbud innen psykisk helse. Rask psykisk helsehjelp er et vel dokumentert tilbud som ville øke tilgjengeligheten for kommunens innbyggere. Tilbudet finnes i 64 kommuner, blant annet i Modum, Drammen og Asker.

Derfor har KrF Ringerike i sitt program anbefalt etablering av rask psykisk helsehjelp i Ringerike kommune.