Gå til sidens hovedinnhold

Knut Fure og krystallkulen

– Større rettskretser vil blant annet innebære raskere avvikling av saker og større fagmiljøer i den enkelte domstol, skriver lokale Høyre-representanter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Knut Fure ser inn i krystallkulen, og liker ikke det han tror han ser når det gjelder domstolreformen.

LES OGSÅ: Domstolsreformen, positiv eller negativ for Ringerike? | Knut Fure

Fure synser og tror om en reform som knapt er vedtatt og ennå ikke har begynt å virke.

Ber om fellende dom

Som den advokaten han er, velger han å opptre som aktor, påtalemyndighet og anklager, i saken. Han forsøker etter beste evne å bryte ned motpartens, altså Solberg-regjeringen og Ringerike Høyres, argumenter, og finner ikke noe positivt. Han ber om fellende dom.

Les også

Sliter Ringerike Høyre med sin egen hukommelse? | Stian Bakken

Vi som forsvarer reformen, peker på hvorfor det er nødvendig med en reform av domstolene. Vi minner om at domstolkommisjonen og riksrevisjonen anbefalte en langt mer radikal reform enn det regjeringen landet på, etter å ha tatt høringsinnspill til følge.

Endringene i domstolloven (domstolstruktur) innebærerå utvide rettskretsene for tingrettene og jordskifterettene, og beholde dagens rettssteder.

Raskere avvikling av saker

Større rettskretser vil blant annet innebære raskere avvikling av saker og større fagmiljøer i den enkelte domstol.

Samtidig opprettholdes nærheten til domstolene og med det kompetansearbeidsplasser i distriktene, siden alle dagens rettssteder består.

Endringene i rettskretsene er anslått til å gi en årlig effektivisering på 44 dommerårsverk (ca. 66 mill. kroner).

Domstolreformen tukler ikke med tingretten på Ringerike | Ringerike Høyre

Effektiviseringen vil først og fremst bli brukt til å øke saksavviklingen, slik at domstolene vil kunne nå Stortingets mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid og overholde lovbestemte frister.

Større rettskretser vil møte mange av de problemene Domstolkommisjonen og Riksrevisjonen har pekt på, som lav fleksibilitet, sårbarhet ved sykdom og habilitetsproblematikk.

Har tro på reformen

Vi som forsvarer domstolreformen har tro på at reformen vil virke etter intensjonene.

Enhver reform er imidlertid avhengig av at alle gode krefter jobber sammen for å oppnå reformens intensjon.

Vi håper Knut Fure vil være blant disse gode kreftene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.