Gå til sidens hovedinnhold

Klimasats i dass? | Sigve Brouwer (MDG)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Klimasats tiltaket ble opprettet i 2016 og var tenkt å vare i 5 år, fram til og med 2020.
Landets kommuner, fylkeskommuner og mange kommunale foretak har søkt om tilskudd sammen eller hver for seg.

Kommunen har en nøkkelrolle

Regjeringen satt av kun 100 millioner da lanserte Klimasats i 2016. Det er kommunene som spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og da er det viktig å ha kommunene med på laget for å få redusert Norges utslipp av klimagasser.

Det er kommet mange gode søknader fra kommunene som også har betydning for lokalt næringsliv og være en pådriver for det grønne skiftet engasjerer ansatte i offentlig- og privat sektor.

Som vi alle vet sliter kommunene og fylkeskommuner med relativ lavere inntekter og høy gjeld. Derfor er et slik tilbud fra staten sårt tiltrengt og blitt stadig mer og mer populært.

Flere søknader

Dessverre har ikke bevillingene til klimasats økt noe særlig i de fem årene som har gått, selv om søknadene har økt jevnt og trutt.

I 2020 var det 350 prosjekter fra kommuner som får til sammen 250 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. Det var imidlertid 587 søknader som kom inn og det er søkt om i overkant 723 millioner kroner.

Det var rekordmange kommuner som søkte om klimasatsmidler! Ingen tvil om at det er mye godt, lokalt klimaarbeid som kunne blitt gjort i mange kommuner, men her svikter regjeringen igjen og bevilger altfor lite til klimasats tiltaket.

Må gjøres en innsats

Vi vet at det må gjøres en kraftig innsats framover i alle kommuner for å få ned utslippene av klimagasser.

Da kan vi ikke la det hele ende i dass eller på komposthaugen.

Jeg mener at klimasats tiltaket må fortsette og det må settes av minst 1 milliard kroner for 2021 og økes jevnt med 1 milliard kroner per år fram til 2030.

Da vil få også få opp aktiviteten i små- og mellomstore bedrifter og det igjen vil føre til reduserte arbeidsledighets køer samtidig som engasjementet for det grønne skiftet går i taket!

Kommentarer til denne saken