Verden er opptatt av klima. Parisavtalen om reduserte utslipp ligger som et premiss for alt vi skal foreta oss både nå og i årene som kommer.

Regjeringen har lagt fram en ambisiøs klimaplan som skal kombinere vekst og fortsatt høyt aktivitetsnivå med reduserte utslipp.

For lite ambisiøs

Vi kan mene hva vi vil om denne planen, og opposisjonen mener allerede at den er for lite ambisiøs.

De tydeligste klimaaktivistene vil elektrifisere alt som elektrifiseres kan. Biler, busser, båter og fly. Hittil ingenting om Forsvarets materiell.

Gitt at det finnes nok ren energi i verden til at alt kan drives elektrisk, og atomkraft kan sørge for det så lenge det finnes nødvendige råstoffer for sånn produksjon, kan det la seg gjøre å fase ut all oljeproduksjon.

Da vil det være strøm nok i verden til alle som trenger det, når nødvendig infrastruktur er bygget ut. Kraftverk, overføringsledninger, master, ladestasjoner mv.

Satser alt på ett kort

Men: Ved å satse på dette setter hvert enkelt land i praksis alt på ett kort: De har gjort seg avhengig av elektrisk energi som eneste kraftkilde. Spørsmålet er om alle land vil det.

Historien har mange eksempler på at land og kulturer har gått under fordi de har vanskjøttet Forsvaret, og det er kanskje det vi er i ferd med å gjøre med et ensidig fokus på klima.

Et produksjons- og forsyningsnett kan slås ut på flere måter. Gjennom et fysisk angrep på nøkkelpunkter i nettet, eller gjennom noen tastetrykk fra en pc.

Alt med strøm vil stoppe

Når det har skjedd, vil alt som er avhengig av strøm stoppe.

Ladbare kjøretøy kommer så langt som batterinivået tillater, men så er det stopp. Også for Forsvaret.

Når forsyningskjedene ikke fungerer, blir handlingsrommet lite. Norge vil som alle andre land ligge åpent for den som ønsker å overta. Da hjelper det lite med ren luft.