Gå til sidens hovedinnhold

Klima er den største utfordringen | Anita Ulvseth og Henning Gjerdi Soltvedt (V)

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimaet er den største utfordringen i vår tid, og må løses både lokalt, nasjonalt og globalt. Her har kommunene et stort ansvar. Ringerike har mange naturressurser, deriblant mye skog, og gode forutsetninger for å kunne bidra i klima-kampen.

I kommunen vår må vi ha forpliktende mål lokalt for reduksjon av klimagassutslipp – og energieffektivisering.
Ringerike Venstre vil jobbe for nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken og gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.

Vi vil i ekte venstreånd styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer, bygging av hus og lignende på dyrket mark skal ikke tillates.

Vi vil oppfordre HRA til å innføre returordninger for småelektrisk avfall og batterier med henting hos husstandene. Låsbare bokser til farlig avfall bør etableres i større boligfelt. Vi vil i tillegg oppfordre HRA til å åpne en bruktbutikk med møbler og hvitevarer, private husholdninger bør få levere produktene gratis.

Vi må sikre trygg vannforsyning gjennom ansvarsfull forvaltning av vannkildene våre i hele kommunen.
Når det skal bygges nytt må vi satse på klimavennlige byggematerialer. Vi vil samtidig bevare naturmangfoldet i kommunen, og sikre at innbyggerne i kommunen har lett tilgang til marka, skogsområder, elver og strender.

Dette gjør at vi vil etablere flere og ivareta grønne lunger i byen og jobbe for at det ikke blir motorisert ferdsel over Petersøya.

Kommentarer til denne saken